POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.wodkanawesela.pl jest B&W PREMIUM SPIRITS Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (05-825) przy ul. Granicznej 30, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS  pod  nr  0000704738,  NIP:  7010777633,  REGON:  368827450, z kapitałem zakładowym w wysokości 100 000zł, telefon:515727767, e-mail; biuro@premiumspirits.pl.
 2. Podanie danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy, a zebrane dane są wykorzystywane tylko w celu wykonania umowy. Niepodanie danych potrzebnych do realizacji Zamówienia i niewyrażenie na ich przetwarzanie w tym celu będzie skutkowało niemożnością zrealizowania Zamówienia.
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych Administrator opracował wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Administrator kontroluje ich wykonywanie i stale sprawdza ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – od 25 maja 2018 r. są to: art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), oraz aktualnie obowiązujące prawo krajowe.
 4. Dane Osobowe przetwarzane są w związku z zawarciem umowy i w celu jej wykonania i nie wymagają zgody wyrażanej przez Kupującego.
 5. Sklep realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Kupujących i ich zrachowaniach w następujący sposób: poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje; poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
 6. Sklep zbiera wyłącznie informacje dobrowolnie podane przez Kupującego.
 7. Przy składaniu zamówienia gromadzone są dane potrzebne do realizacji wysyłki oraz dane kontaktowe. Mogą to być imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail, firma oraz NIP. Dane te przekazywane są dostawcy produktu (firma kurierska) oraz operatorowi systemu płatności (iMoje). Dane dotyczące płatności są przetwarzane na zewnętrznych serwerach operatora systemu płatności, a Administrator Sklepu nie ma do nich dostępu.
 8. Dane  podane  w  formularzu  są  przetwarzane  w  celu  wynikającym  z  funkcji

konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego lub w celu realizacji Umowy Sprzedaży z Kupującym.

ograniczeniem prawa usunięcia w zakresie, w którym prawo wymaga zachowania danych przez Sprzedawcę.

 1. W Sklepie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Sklepu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sklep www.wodkanawesela.pl. Strony te mogą posiadać własną politykę dotyczącą prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 2. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania praw z umowy stron oraz spełnienia obowiązków sprzedażowych i podatkowych przewidzianych prawem.
 3. Dane osobowe Kupujących nie podlegają profilowaniu i tzw. automatycznemu podejmowaniu decyzji.
 4. W sprawie danych osobowych Kupującemu przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach Sklep będzie informować w sposób widoczny i zrozumiały.

POLITYKA COOKIES

 1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 5. dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
 1. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod

adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Mój wózek
Kategorie