POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1.Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.wodkanawesela.pl jest Flexis Group z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (05-825) Chrzanów Mały 44, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dlam.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000901381, NIP: 529-18-35-567, REGON: 389037473, telefon:515727767, e-mail; biuro@wodkanawesela.pl.2.Podanie danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy, a zebrane dane są wykorzystywane tylko w celu wykonania umowy. Niepodanie danych potrzebnych do realizacji Zamówienia i niewyrażenie na ich przetwarzanie w tym celu będzie skutkowało niemożnością zrealizowania Zamówienia.3.W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych Administrator opracował wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Administrator kontroluje ich wykonywanie i stale sprawdza ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – od 25 maja 2018 r. są to: art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), oraz aktualnie obowiązujące prawo krajowe.4.Dane Osobowe przetwarzane są w związku z zawarciem umowy i w celu jej wykonania i nie wymagają zgody wyrażanej przez Kupującego.5.Sklep realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Kupujących i ich zrachowaniach w następujący sposób: poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje; poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].6.SklepzbierawyłącznieinformacjedobrowolniepodaneprzezKupującego.7.Przy składaniu zamówienia gromadzone są dane potrzebne do realizacji wysyłki oraz dane kontaktowe. Mogą to być imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail, firma oraz NIP. Dane te przekazywane są dostawcy produktu (firma kurierska) oraz operatorowi systemu płatności (przelewy24). Dane dotyczące płatności są przetwarzane na zewnętrznych serwerach operatora systemu płatności, a Administrator Sklepu nie mado nich dostępu.8.Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego lub w celu realizacji Umowy Sprzedaży z Kupującym.9.Dane osobowe pozostawione w Sklepie nie zostaną udostępnione osobom trzecim
ani przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10.Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam
umieściła. Osoba ta ma również prawo do żądania sprostowania, aktualizacji lub żądania
całkowitego usunięcia swoich danych osobowych w dowolnym momencie – z ograniczeniem
prawa usunięcia w zakresie, w którym prawo wymaga zachowania
danych przez Sprzedawcę.
11.W Sklepie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony
internetowe działają niezależnie od Sklepu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez
Sklep www.wodkanawesela.pl. Strony te mogą posiadać własną politykę dotyczącą prywatności
oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
12.Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania praw z umowy stron
oraz spełnienia obowiązków sprzedażowych i podatkowych przewidzianych prawem.
13.Dane osobowe Kupujących nie podlegają profilowaniu i tzw. automatycznemu
podejmowaniu decyzji.
14.W sprawie danych osobowych Kupującemu przysługuje skarga do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
15.Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które
może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony
danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach
Sklep będzie informować w sposób widoczny i zrozumiały.
POLITYKA COOKIES

 1. Sklepniezbierawsposóbautomatycznyżadnychinformacji,zwyjątkiem informacji
  zawartych w plikach cookies.
 2. Plikicookies(takzwane„ciasteczka”)stanowiądaneinformatyczne,w
  szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu
  końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron
  internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony
  internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu
  końcowym oraz unikalny numer.
 3. PodmiotemzamieszczającymnaurządzeniukońcowymUżytkownikaSklepu pliki
  cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.
 4. Plikicookieswykorzystywanesąwcelu:
  a) dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika
  oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te
  pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić
  stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu
  korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 5. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”
  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami
  tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do
  czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki
  internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym
  Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich
  usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach
  Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających
  uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład
  wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach
  Sklepu;
  c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie
  korzystania ze stron internetowych Sklepu;
  d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez
  Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie
  wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki,
  wyglądu strony internetowej itp.;
  e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści
  reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron
  internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie
  plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą
  dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia
  te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować
  automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź
  informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu.
  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne
  są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą
  wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i
  wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu
  reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod
  adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki
  internetowej.
Koszyk
Kategorie