POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej lovemyself.pl jest działalność gospodarcza B&W Premium Spirits z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (05-825) przy ul. Granicznej 30 (zwaną dalej „Administratorem”), podlegającą wpisowi do centralnej ewidencji działalności gospodarczej, posiadającej numer NIP: 7010777633, REGON 368827450
 2. Podanie danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy, a zebrane dane są wykorzystywane tylko w celu wykonania umowy. Niepodanie danych potrzebnych do realizacji Zamówienia i niewyrażenie na ich przetwarzanie w tym celu będzie skutkowało niemożnością zrealizowania Zamówienia.
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych Administrator opracował wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Administrator kontroluje ich wykonywanie i stale sprawdza ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – od 25 maja 2018 r. są to: art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), oraz aktualnie obowiązujące prawo krajowe.
 4. Dane Osobowe przetwarzane są w związku z zawarciem umowy i w celu jej wykonania i nie wymagają zgody wyrażanej przez Kupującego.
 5. Sklep realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Kupujących i ich zrachowaniach w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;
  2. poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
 6. Strona zbiera wyłącznie informacje dobrowolnie podane przez Kupującego.
 7. Przy składaniu zamówienia gromadzone są dane potrzebne do realizacji wysyłki oraz dane kontaktowe. Mogą to być imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail, firma oraz NIP. Dane te przekazywane są dostawcy produktu (firma kurierska).
 8. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
 9. Dane osobowe pozostawione na stronie nie zostaną udostępnione osobom trzecim ani przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do żądania sprostowania, aktualizacji lub żądania całkowitego usunięcia swoich danych osobowych w dowolnym momencie – z ograniczeniem prawa usunięcia w zakresie, w którym prawo wymaga zachowania danych przez Administratora.
 11. Na stronie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od niej są w żaden sposób nadzorowane przez strone www.wodkanawesela.pl.. Strony te mogą posiadać własną politykę dotyczącą prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 12. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania praw z umowy stron oraz spełnienia obowiązków sprzedażowych i podatkowych przewidzianych prawem.
 13. Dane osobowe Kupujących nie podlegają profilowaniu i tzw. automatycznemu podejmowaniu decyzji.
 14. W sprawie danych osobowych Kupującemu przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 15. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach Sklep będzie informować w sposób widoczny i zrozumiały.

POLITYKA COOKIES

 1. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Strony pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

5. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Strony stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Strony;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Strony informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Strony reklamodawców oraz partnerów.

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Adres naszej strony internetowej to: https://www.wodkanawesela.pl.

Mój wózek
Kategorie